Sponzoři,    
díky nimž se podařilo spolku KČT Slovan Pardubice uspořádat ''Zahájení 2017''
v tak velkém rozsahu:

Pardubický kraj
zastoupen 1. náměstkem hejtmana
Ing. Romanem Línkem, MBA


 
Statutární město Pardubice
zastoupeno primátorem statutárního města Pardubice
Ing. Martinem Charvátem


 

Spoluorganizátoři
se budou spolu se spolkem KČT Slovan Pardubice starat o Vaši pohodu
při "Zahájení 2017":

Klub přátel Pardubicka
zastoupen předsedou Ing. Janem Linhartem


 
Asociace průvodců ČR
zastoupená tajemníkem Martinem Adámkem


 
Oblastní výbor KČT Pardubický kraj
zastoupen předsedou Vlastimilem Škvárou


 
Destinační společnost Východní Čechy
zastoupená Vlastimilem Škvárou


 
Kulturní centrum Pardubice
zastoupené Ing. Petrou Pacholíkovou


 
Východočeské muzeum v Pardubicích
zastoupené ředitelem Tomášem Libánkem


 
Východočeská galerie Pardubice
zastoupená ředitelkou PhDr. Hanou Řehákovou


 
Galerie města Pardubice
zastoupená ředitelkou Mgr. Ivanou Panochovou


 
Římskokatolická farnost
arciděkanství Pardubice

zastoupená arciděkanem Mgr. Antonínem Forbelským


 
Ekocentrum Paleta
zastoupené PR managerem Martinem Karasem


 
Dostihový spolek a.s.
zastoupený dostihovou provozní Kateřinou Mandisovou


 
trampská skupina Vodáci
zastoupená Jiřím Francem


 
Státní hrad Kunětická hora
zastoupen    


 
Pardubický spolek historie
železniční dopravy

zastoupen    

... a další.