Na sněžnicích na Králický Sněžník    

sobota 13. února 2021 ... skupiny: Po dvou. ... délka:17,5 km ... stoupání: 685 výšk. m ... cíl: Králický Sněžník 1424 m n. m.

Popis: Počet zájemců o výstup ve sněžnicích na KS se zmenšoval i vlivem čínské chřipky. První byl vyřazen David Zelený, protože jeho manželka Martina, která je zdravotní sestrou na covid jednotce pardubické nemocnice byla pozitivně testována. Celkem dlouho se držela bez a chytla to až skoro po roce. Naštěstí měla průběh velmi lehký. Děti i David byli negativní, jen 15 dní karanténa. Takže s holkama "mydlil" jen hokej na dvorku. Ještě že si užili KS na podzim. Do karantény musel i náš další člen Dan Pátek, protože byl ve styku s rodinou Zelených. Odpadli i další členové např. Martin Horák.
Nakonec z Pardubic vyrazilo "7 statečných" ve dvou autech. Počasí bylo typicky zimní, jak se můžete přesvědčit z fotografií.
Trasa vedla z parkoviště v Dolní Moravě Na Konečné po Žluté zn., ze které jsme odbočili vlevo nad vodopád Pod Strašidly. Dále jsme stoupali podél potoka až jsme narazili na Červenou zn. na státní hranici s Polskem. Odsud kolem Vlaštovčích kamenů k rozcestí Nad chatou Na Sniežniku, pak na vrchol a dolů ke Slůněti. Sestup po Žluté zn. zpět na parkoviště v DM.
Krásné scenérie s jinovatkou byly odměnou za vynaloženou námahu. Skoro by se chtělo říci: "Zachvějte se nad posvátnou velebností přírody". Na mysli mám ty bílé ostré krystalky na větvích stromů, navozující idylku postříbřeného lesa jako v pohádce. Nemyslím námrazu, ale jinovatku, což je zásadní rozdíl.
Jinovatka vzniká na základě odlišného fyzikálního principu než led. Není to zmrzlý déšť nebo rosa, ale desublimovaná vodní pára. Za příznivých okolností se voda v plynném skupenství (pára) přímo mění na pevnou látku (led), aniž by mezitím zkondenzovala (zkapalněla). Desublimace probíhá pomaleji než mrznutí vody. A právě proto má jinovatka - na rozdíl od námrazy - tak nádhernou krastalickou strukturu v podobě křehkých jehliček a stříbřitých šupin.
Aby vznikla jinovatka, musí být nejen silná mlha, ale zároveň i teplota výrazně nižší, než je rosný bod (jeho hodnota závisí na teplotě, vlhkosti a atmosférickém tlaku). Prostě pokud se nesejdou příhodné povětrnostní (slabý vítr) a fyzikální podmínky (teplota nižší než −8 °C), mlha jen zkondenzuje v tekutou vodu (rosu), ze které se místo krásné jinovatky vytvoří jen banální námraza. Jinovatka není nebezpečná pro rostliny ani nepůsobí škody na elektrických vedeních.

Fotografoval: Účastníci výletu


Zobrazení přes celou obrazovku - klávesou F11, zpět zase s F11.
Listování ve fotkách v obou směrech - pomocí šipkových kláves.
Změna velikosti zobrazené fotografie - pomocí Ctrl + kolečko myši.
Stáhnout jednu fotku - kliknout pravým tlač. myši na zmenšeninu >>
Otevřít odkaz v novém panelu >> pravé tlač. myši >> Uložit obrázek jako.