Profil člena klubu:   Dobroslav Bureš
silueta MUZ     S tituly: Ing. Dobroslav Bureš
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát:    -
  T-mobile: +420 604 990 501
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: mail nemá
  Poštovní adresa  
  privát: Jungmannova ul.
530 02 Pardubice
   
Narozen:   1929     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 1979

Funkce:    
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.