Profil člena klubu:   Lubomír Chládek
    S tituly: RNDr. Lubomír Chládek
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát:    -
  T-mobile: +420 603 243 480
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: lubchlad@seznam.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Sedláčkova 434
530 09 Pardubice
   
Narozen:   1943     Fotogalerie: 2 fotky
    V klubu: od roku 2012

Funkce:  
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
vedoucí cykloturistiky (CT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
Čestný odznak ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.