Profil člena klubu:   Jiří Chvála
silueta MUZ     S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání: +420 466 263 050
  privát: +420 466 265 352
  Vodafon: +420 608 304 307
  E-mail  
  zaměstnání: prokos-chvala@seznam.cz
  privát:    -
  Poštovní adresa  
  privát: Bartoňova ul.
530 12 Pardubice
   
Narozen:   1943     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 2009

Funkce:   člen klubu
 
Kvalifikace:   lektor mototuristiky (MT)
 
Vyznamenání:   Medaile ČUS (Česká unie sportu)
Čestný odznak ČSTV (Český svaz tělesné výchovy)
 
Ocenění:   Mistr Turistiky
Odznak Za budování Pardubbic
Medaile Za zásluhy o rozvoj CS tělesné výchovy a sportu
Medaile Za zásluhy o československou spartakiádu 1980
Medaile Za zásluhy o československou spartakiádu 1985
Pamětní medaile k jubileu 100 let organizované turistiky
Medaile k 650 letům města Pardubic
Medaile F.I.C.C. Rally Praha 2011 (77 ročník)
   -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.