Profil člena klubu:   Petr Dračínský
    S tituly: Ing. Petr Dračínský
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát:    -
  T-mobile: +420 732 959 402
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: dracinsky@tiscali.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Sezemická ul.
530 03 Pardubice
   
Narozen:   1946     Fotogalerie: 24 fotek
    V klubu: od roku 1975

Funkce:   matrikář klubu (člen výboru klubu)
 
Kvalifikace:   cvičitel pěší turistiky (PT)
cvičitel vysokohorské turistiky (VHT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:   Přihlášky do klubu a všechny registrační dotazy vyřizuj se mnou! Díky.
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.