Profil člena klubu:   Jiří Ehrenberger, ml.
silueta MUZ     S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát:    -
  T-mobile: +420 732 952 829
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: j.ega@centrum.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Revoluční ul.
565 01 Choceň
   
Narozen:   1986     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 1994

Funkce:  
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
cvičitel cykloturistiky (CT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.