Profil člena klubu:   Radek Gabriel
silueta MUZ     S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát:    -
  T-mobile: +420 607 784 182
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: radekgabriel1997@gmail.com
  Poštovní adresa  
  privát: Lipoltice 121
533 64 Lipoltice
   
Narozen:   1997     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 2014

Funkce:  
 
Kvalifikace:   zaučený značkař
 
Vyznamenání:      -
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.