Profil člena klubu:   Miroslav Halda
    S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát: +420 466 648 480
  T-mobile: +420 605 339 464
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: mir.halda@seznam.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Brozany 46
533 52 Staré Hradiště
   
Narozen:   1962     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 2000

Funkce:   metodik klubu (člen výboru klubu)
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
vedoucí cykloturistiky (CT)
 
Vyznamenání:  Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.