Profil člena klubu:   Radek Horák
silueta MUZ        
  Telefon a mobil  
  zaměstnání: +420 467 007 278
  privát:    -
  T-mobile: +420 604 294 809
  E-mail  
  zaměstnání: radek.horak@csobpoj.cz
  privát: radek.horak127@worldonline.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Jana Zajíce 867
530 12 Pardubice
   
Narozen:   1959     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 2007

Funkce:  
 
Kvalifikace:   vedoucí vysokohorské turistiky (VHT)
 
Vyznamenání:      -
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.