Profil člena klubu:   Miloš Kajzrlík
silueta MUZ     S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání: +420 466 304 366
  privát:    -
  O2: +420 606 652 621
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: milos.kaj@seznam.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Nová ul., Polabiny II.
530 09 Pardubice
   
Narozen:   12.9.1958     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 1982

Funkce:  
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:   Říkají mě také ''Rychlonožka''.
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.