Profil člena klubu:   Igor Koropecký
silueta MUZ     S tituly: doc. Ing. Igor Koropecký CSc.
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát:    -
  O2: +420 606 741 429
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: kor-1@volny.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Jiránkova ul.
530 02 Pardubice
   
Narozen:   1931     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 1975

Funkce:  
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.