Profil člena klubu:   Josef Kotyk
    S tituly: doc. Ing. Josef Kotyk CSc.
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát: +420 466 264 563
  T-mobile:    -
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: josef.kotyk@seznam.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Gebauerova ul.
530 03 Pardubice
   
Narozen:   1938     Fotogalerie: 1 fotka
    V klubu: od roku 1975

Funkce:   místopředseda klubu (člen výboru klubu)
člen ÚV KČT
člen Programové rady KČT
místopředseda OV KČT Pardubického kraje
 
Kvalifikace:   cvičitel pěší turistiky (PT)
lektor pěší turistiky (PT)
 
Vyznamenání:   KČT Veřejné uznání I. stupně - Čestný odznak Vojty Náprstka
Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
Čestný odznak ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:   ''udržuji'' kontakt mezi ústředím KČT a naším klubem.
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.