Profil člena klubu:   Petr Nikl
silueta MUZ     S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání: +420 464 645 136
  privát:    -
  T-mobile: +420 732 984 855
  E-mail  
  zaměstnání: nikl@autocentrum.cz
  privát: nikl.petr@seznam.cz
  Poštovní adresa  
  privát: ul. Luďka Matury
530 12 Pardubice
   
Narozen:   1987     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 2009

Funkce:  
 
Kvalifikace:   vedoucí vysokohorské turistiky (VHT)
 
Vyznamenání:      -
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.