Profil člena klubu:   Josef Svoboda
silueta MUZ     S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání: +420 466 852 454
  privát: +420 466 648 480
  Vodafone: +420 776 664 672
  E-mail  
  zaměstnání: jsvoboda@retia.cz
  privát: svoboda.brozany@seznam.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Brozany
533 52 Staré Hradiště
   
Narozen:   1946     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 1998

Funkce:  
 
Kvalifikace:   cvičitel vysokohorské turistiky (VHT)
 
Vyznamenání:      -
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.