Profil člena klubu:   Ondřej Valášek
silueta MUZ     S tituly:    -
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:    -
  privát:    -
  O2: +420 724 800 178
  E-mail  
  zaměstnání:    -
  privát: ondrejvalasek@seznam.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Sezemická ul.
530 03 Pardubice
   
Narozen:   1978     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 2007

Funkce:  
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
vůdce vysokohorské turistiky (VHT)
vedoucí cykloturistiky (CT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:      -
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.