Profil člena klubu:   Karel Vytřas
    S tituly: prof. Ing. Karel Vytřas DrSc.
  Telefon a mobil  
  zaměstnání: +420 466 037 370
  privát: +420 466 650 827
  Vodafon: +420 776 825 569
  E-mail  
  zaměstnání: karel.vytras@upce.cz
  privát:    -
  Poštovní adresa  
  privát: Dašická 1767
530 03 Pardubice
   
Narozen:   1944     Fotogalerie:
    V klubu: od roku 2000

Funkce:  
 
Kvalifikace:   cvičitel pěší turistiky (PT)
cvičitel speleoturistiky (SPT)
 
Vyznamenání:   KČT Veřejné uznání I. stupně - Čestný odznak Vojty Náprstka
 
Ocenění:   Koalice nevládek Pardubicka – děkovný list „Dobrovolník roku 2014“ za činnost v prospěch společnosti
 
Poznámka:   Mé zájmy jsou: všestranné, folkloristika aj.
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.