Plán akcí a výletů - na rok 2008
Leden Únor Březen Duben KVĚTEN Červen
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Všechny akce a výlety jsou předem prošlápnuty nebo projety kvalifikovanými vedoucími turistiky.


17. 5. JAVOŘÍ HORY - autobusem
Podrobný popis tras a další informace naleznete v propozicích.
Mgr. Aleš Kotyk

21. 5. VALNÁ HROMADA PARDUBICKÉ SPORTOVNÍ ORGANIZACE ČSTV
Ve velkém sále Domu techniky na náměstí Republiky v Pardubicích od 15 hodin.
Každý sportovní svaz, TJ a SK zastupuje 1 delegát s hlasem rozhodujícím.
Delegáti TJ/SK a sportovních svazů hlasují společně. K platnosti usnesení VH je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

24. 5. VYSOKOMÝTSKO A CHOCEŇSKO - cyklo
Podrobný popis tras a další informace naleznete v propozicích.
Jirka Ehrenberger mladší

31. 5. HEJŠOVINA - autobusem
Podrobný popis tras a další informace naleznete v propozicích.
prof. Ing. Karel Vytřas DrSc.

31. 5. - 4. 6. pěší a cyklistické putování na letní sraz ke 120. výročí založení KČT
Podrobný popis tras a další informace naleznete v propozicích.