Plán akcí a výletů - na rok 2008
LEDEN Únor Březen Duben Květen Červen
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Všechny akce a výlety jsou předem prošlápnuty nebo projety kvalifikovanými vedoucími turistiky.

12. 1. HORNÍ MÍSEČKY (lyže s TKSP) - autobusem
Klasická hřebenovka nebo stopou na Rovinku, navrženy trasy od 14 do 24 km. Mapa č. 22.
Odjezd v 7.00 hod. od ZS. Ceny: děti 30 – členové 130 – ostatní 160 Kč.
Výlet vede Bohouš Vacek. Více informací naleznete v propozicích.
Přihlášky a placení do 9. 1. u Luboše Chládka; tel.(byt): 466 645 605; lubchlad@seznam.cz.


16. 1. ve středu ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Tradičně od 18.00 v salonku restaurace Evropa na Pernštýnském náměstí.
Placení členských příspěvků již od 17.15 hod.
Více informací naleznete v pozvánce s celoročním kalendářem akcí.
Informace k diskusi o vizi KČT do roku 2018 naleznete zde.
!!! Přineste si kartu Eurobeds pro nalepení přelepek (členských známek) na r. 2008.

26. - 27. 1. 3. ROČNÍK ZIMNÍHO BIVAKOVÁNÍ NA KRÁLICKÉM SNĚŽNÍKU - auty nebo vlakem
!!! Z důvodu nepříznivého počasí pro zimní bivakování (nedostatek sněhu a mrazu) se akce překládá na 1. - 2. 3. !!!
Ondřej Valášek
26. 1. JUBILEJNÍ XV. TURISTICKÝ BÁL TKSP - MHD č. 12
Tradičně od 16.00 "U Kosteleckých" v Černé za Bory. Bál je nekuřácký, oblečení sportovní.
Vstupné 60 Kč. Hraje soubor FANATIC.
Přihlášky a vstupenky u Luboše Chládka; tel.(byt): 466 645 605; lubchlad@seznam.cz.

30. 1. JIŽNÍ PERU - promítání
Vyprávění o Peru doprovázené obrazovým promítáním.
Od 18 hod. v historické klubovně ESD na Pernštýnském náměstí (1.patro)
Doc. Ing. Josef Kotyk CSc.

31. 1. - 3. 2. V. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ V ČESKÉ REPUBLICE
V Beskydech, Jablunkově a okolí.
Podrobný program a další informace v propozicích.
Organizátor: Klub českých turistů oblast Moravskoslezská z pověření Ústředí Klubu českých turistů a pod patronací Sdružení obcí Jablunkovska.