Plán akcí a výletů - na rok 2008
Leden Únor Březen Duben Květen Červen
Červenec Srpen Září ŘÍJEN Listopad Prosinec

Všechny akce a výlety jsou předem prošlápnuty nebo projety kvalifikovanými vedoucími turistiky.


04. 10. DALŠÍ TOULKY HRADECKÝMI A TŘEBECHOVICKÝMI LESY - cyklo
Sraz v 9 hod. na zastávce MHD trolejbusu č. 5 "Židov, točna" (u čerpací stanice Shell).
Hlavní trasa o délce cca 70 km:
Pardubice - Sezemice - Drahoš - Vysoké Chvojno - lesní cestou přes Běleč nad Orlicí - cyklostezkou Hradečnice přes Bělečko - Hoděšovice - Býšť - Rokytno - Pardubice.
V případě zájmu je připravena kratší varianta trasy o délce cca 40 km.
Jirka Ehrenberger mladší

11. 10. MORAVSKÝ KRAS - autobusem
Podrobný popis tras a další informace naleznete v propozicích.
Ing. Petr Dračínský
17. – 18. 10. SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ CYKLOTURISTIKY
Pozvánky byly jmenovitě rozeslány Sekcí cykloturistiky PR ObV KČT.
Ubytování a stravování v autokempu Konopáč hradí ObV KČT, jízdní výlohy vysílající odbor KČT.
Vedoucí cykloturistiky KČT SLOVAN PARDUBICE provedou přesun po vlastní cykloose.