Název: 27. valná hromada ČSTV
 
Datum: sobota 1.12. Sraz: ??
Kde: Sportovní centrum, Nymburk
trasa z Pce
Doprava: individuelní
Kam: --- Druh: celostátní konference
 
Pořádá: Výkonný výbor ČSTV Svolává: MUDr. Miroslav Jansta (předseda ČSTV)
Cena: --- Fotky: nebudou
Info: Pozvánka. Plénem Českého olympijského výboru byl do čela ČOV zvolen Jiří Kejval, který ve svém nadčasovém vystoupení představil mj. plán směřující prioritně k jednotě sportovního prostředí pod gescí ČOV. Další proces transformace sportovního prostředí bude realizovat nově zvolený výkonný výbor ČOV. VV ČSTV rozhodl pozastavit připravenou novelizaci stanov ČSTV a odložit ji do doby, než dojde k úpravám stanov, ev. organizační struktury Českého olympijského výboru. Učinil tak proto, aby ČSTV mohl v rámci probíhající transformace sportovního prostředí následně reagovat na postupné změny.

Mezi dalšími projednávanými body programu VV ČSTV schválil rozpočtovým opatřením rozdělení prostředků mezi svazy, které letos neobdržely prostředky z programu V MŠMT a diskutoval postup k zajištění státních prostředků pro sport pro rok 2013, zejména zdrojům pro činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
 Koukni se také na "Říjen" jsou tam fotky ze školení.
Přehled výletů, naplánovaných na tento měsíc, naleznete v sekci "Výlety".