Název: 71. ročník Novoročního setkání cyklo a ostatních turistů na Kunětické hoře
 
Datum: Úterý 1.1. Druh: cykloturistika (CT) +
pěší turistika (PT)
Pořádá: KČT Slovan Pardubice Vede: Jiří Chvála
Doprava: individuelní Fotky: Jiří Ehrenberger st.
 
Info: Sraz na parkovišti pod Kunětickou horou 10:00 - 11:00 hod.
Pozvánka
a dočasná překrývací značka Povolení vjezdu na asfaltovou přístupovou komunikaci k hradu v době 10:00 - 11:00 hod.
Povolení konání akce kastelánem státního hradu.
Povolení konání akce obcí Ráby.
 

Název: 41. Vodácký ples Pardubice
 
Datum: sobota 12. 1. Druh: taneční zábava
Pořádá: TJ KVT (Klub vodáků turistů Pardubice) Vede: Petr Gloss
Doprava: individuelní Fotky:
 
Info: KD Dukla
 

Název: XXVI. Turistický bál Pardubice
 
Datum: sobota 19. 1. Druh: taneční zábava
Pořádá: TOSP (Turistický odbor Synthesia Pce) Vede: Jitka Netušilová
Doprava: individuelní Fotky:
 
Info: Pozvánka
 

Název: Výroční členské shromáždění KČT Slovan Pardubice
 
Datum: středa 30.1. Druh: výroční shromáždění
Pořádá: KČT Slovan Pardubice Vede: Josef Kotyk
Doprava: individuelní Fotky:
 
Info: Místo konání VČS: Krajský úřad, budova "C" (bývalá reálka), Kašparův sál. Od 17:00 hod. se vybírají příspěvky, schůze začíná od 18:00 hod - Pozvánka.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
nebo-li GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, které platí od 25. května 2018. Podrobnější info.
Seznamte se prosím předem jak s informacemi o zpracování GDPR, tak s obsahem souhlasu se zpracováním GDPR pro ČUS i KČT, který budete na VČS podepisovat a který je PODMÍNKOU NUTNOU PRO ČLENSTVÍ v KČT Slovan Pce.

Seznamte se prosím předem s návrhem novely stanov ústředního KČT, zejména částí týkajících se odborů. Vaše připomínky budou zahrnuty do usnesení VČS a poté předány ústředí KČT.
 

 
 
Předpověď z ''in-počasí'' pro Pardubický kraj.