Název: 74. ročník Novoročního setkání cyklo a ostatních turistů na Kunětické hoře
 
Datum: sobota 1.1. Druh: cykloturistika (CT) +
pěší turistika (PT)
Pořádá: KČT Slovan Pardubice Vede: Jiří Chvála
Doprava: individuelní Fotky: Jiří Ehrenberger starší & Jiří Chvála
 
Info: Sraz na parkovišti pod Kunětickou horou 10:00 - 11:00 hod.
Platí vše z minulých let.
Udělení souhlasu s uspořádáním dalšího ročníku tradiční akce.

Článek po konání akce v týdeníku PERNŠTEJN
 

Název: Výroční členské shromáždění
 
Datum: úterý 25.1. Druh: výroční shromáždění
Pořádá: KČT Slovan Pardubice Vede: Jiří Ehrenberger, st.
Doprava: individuelní Fotky: Jiří Ehrenberger st.
 
Info:

Dosažené výkony členů za uplynulý rok 2021 ve statistické soutěži NTO - Nejaktivnější Turista Oblasti KČT Pardubický kraj.
Dosažené výkony členů za uplynulý rok 2021 ve statistické soutěži PCA - Přebor v Cykloturistické Aktivitě české republiky.

Pozvánka.
Místo konání VČS: Krajský úřad, budova "C" (bývalá reálka), Kašparův sál. Od 17:00 hod. se vybírají čl. příspěvky. Schůze začíná od 18:00 hod.

Všichni účastníci schůze musí mít nasazený respirátor a jsou poviinni prokázat aplikaci druhé dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní, nebo prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce.

 

 
 
Předpověď z ''in-počasí'' pro Pardubický kraj.