HISTORIE KLUBU
2016_02_03
Veteránům Přejezdů Heleně a Igorovi Kropeckým
Tradiční pozdrav iniciovaný cvičiteli lyžařské turistiky (LT) Hanou a Lubošem Koňákovými podepsalo 83 účastníků "46. ročníku přejezdu Jizerských hor". Pozdrav byl předán předsedou KČT Slovan Pce Jiřím Ehrenbergerem, st. Oba byli pravidelnými účastníky 1. až 38. běhu Přejezdů a tím se trvale zařadili mezi nejčastější účastníky ze všech dosud pořádaných ročníků.
Všech ročníků se zúčastnil jen cvičitel LT Stanislav Patočka z Tatranu, který ma významný podíl na koupi bývalé pily v osadě Jizerka a její přestavbě na chatu Tatranu Jablonec nad Nisou.
Slogan Igora "Budoucnost patří aluminiu" se stal "inventářem" proslovů na těchto Přejezdech JH. Letos se ze Slovanu zúčastnili: Jiří Ehrenberger, st. + Petr a Pavel Dračínský + Josef Svoboda + Hana Vahovská. Fotogalerie.


 
2016_01_20
Výroční členská schůze 2016 - předání vyznamenáních a oceněních
Při příležitosti 65. výročí založení Klubu byla předána vedoucím, cvičitelům a bývalým funkcionářům Čestná uznání za mimořádně prospěšnou práci pro turistiku a to jak po linii KČT tak po linii ČUS (Česká unie sportu, nástupce ČSTV).
V linii KČT obdrželi naši turisté jednak čestná uznání od předsednictva KČT, která byla publikována v časopise Turista a jednak od oblastního výboru KČT. Ukázky obdržených stupňů uznání:
- nejvyšší st. ocenění KČT Veřejné uznání I. stupně - Čestný odznak Vojty Náprstka,
- Čestné uznání KČT - zde je seznam oceněných členů,
- Veřejné uznání II. stupně - Diplom s medailí - zde je seznam oceněných členů
- Čestné uznání oblasti KČT (dřívější provedení) - zde je seznam oceněných členů.
Všechna uznání KČT předával Vlastimil Škvára, místopředseda oblast. výboru KČT.
V linii ČUS obdrželi Čestná uznání "Za významný a výjmečný přínos k rozvoji sportu" Marie Hloušková (uznání), Lubomír Chládek (uznání) a Josef Kotyk (uznání). Tato uznání předával v zastoupení ČUS předseda Jiří Ehrenberger.
Všem oceněným blahopřejeme. Fotogalerie z VČS v restauraci "Staré časy".


 
2015_07_01
Průměrný věk osob evidovaných v našem klubu
Průměrný věk všech 159 členů KČT Slovan Pardubice ke dni 1.7.2015 byl 51,5 roku a průměrný věk našich 9 hostů byl 57,6 roku. Zde je to jednoduché počítání, protože všichni platící (členové a hosté) musí uvést rok narození. Průměrný věk některých osob vedených jako 'ostatní' (zúčastnili se za poslední 3 roky našeho výletu) a 'příchozí' (zúčastnili se letos našeho výletu) jsou uvedeny v celkovém přehledu evidovaných. Tabulku zpracoval Ivo Stříž.


 
2015_01_30
Pardubický rozhlas - předseda Jiří Ehrenberger hovořil o značkařích
Na pozvání redaktora Jakuba Malého z Českého rozhlasu Pardubice Jirka odpovídal na dotazy s tématickým zaměřením na značení a obnovu turistických značek.

Značení za Slovan Pardubice provádí mladí členové s původní kvalifikací ''zaučený značkař'' a to: Luboš Ďatko, Radek Gabriel a Daniel Pátek.


 
2015_01_08
''Túra VHT roku 2014'' - vyhráli jsme potřetí v této soutěži!
Oznamující mail od Mgr. Václava Průchy, předsedy sekce VHT KČT:
Ahoj Pardubičáci, na základě vyhodnocení zaslaných návrhů jsem pověřen usnesením sekce VHT č.4/5 ze dne 11.12.2014 Vám oznámit, že jako ''Túra VHT roku 2014'' byla vybrána Vaše túra na Gamseck/Rakousko a ocenění obdrží zástupce vašeho odboru či oblasti na letošní konferenci KČT od příslušného funkcionáře ústředí KČT. Zároveň jsem pověřen Vás požádat o prezentaci této túry a případně i dalších aktivit charakteru VHT na letošních ''Dnech VHT na skalách Žďárských vrchů''.

Výsledky soutěže byly oznámeny také v časopise ''Turista''.


 
2014_06_07
''Merida Cyklo Maštale 2014'' - Slovan reprezentovali Jirka & Jaruška
naši členové Jiří Ehrenberger ml. a Jaroslava Rybenská reprezentovali náš klub na 14. ročníku největšího závodu svého druhu v Pardubickém kraji Merida Cyklo Maštale 2014 v Proseči. Jirka absolvoval 50 km trať pro horská kola a Jaruška 25 km trať. Z celkového počtu 171 v kategorii mužů "A" se Jirka umístil na 99 místě a z celkového počtu 27 v kategorii žen "A" se Jaruška umístila na 15 místě. Výsledková listina na 25 km a mapka tratě. Výsledková listina na 50 km a mapka tratě.


 
2014_01_22
Výroční členská schůze 2014 - předání vyznamenáních a oceněních
Na výroční schůzi byla předána vedoucím, cvičitelům a bývalým funkcionářům Čestná uznání za mimořádně prospěšnou práci pro turistiku a to jak po linii KČT tak po linii ČUS (Česká unie sportu, nástupce ČSTV).
V linii KČT obdrželi naši turisté jednak čestná uznání od předsednictva KČT, která byla publikována v časopise Turista a jednak od oblastního výboru KČT. Ukázky obdržených stupňů uznání:
- nejvyšší st. ocenění KČT Veřejné uznání I. stupně - Čestný odznak Vojty Náprstka,
- Čestné uznání KČT - zde je seznam oceněných členů,
- Veřejné uznání II. stupně - Diplom s medailí - zde je seznam oceněných členů
- Čestné uznání oblasti KČT (dřívější provedení) - zde je seznam oceněných členů.
Všechna uznání KČT předával Vlastimil Škvára, místopředseda oblast. výboru KČT.
V linii ČUS obdrželi Čestná uznání "Za významný a výjmečný přínos k rozvoji sportu" Marie Hloušková (uznání), Lubomír Chládek (uznání) a Josef Kotyk (uznání). Tato uznání předával v zastoupení ČUS předseda Jiří Ehrenberger.
Všem oceněným blahopřejeme. Fotogalerie z VČS v restauraci "Staré časy".


 
2014_01_03
předseda Jiří Ehrenberger byl pozván do Českého rozhlasu Pardubice. Vystoupil v pořadu ''Máme hosty''. Zde je záznam rozhovoru s redaktorem Jakubem Malým (14:20 min.).

Povídali si například o populárním a kvalitním turistickém značení. Zajímavé je, že na značky mívají špatný vliv nejenom povětrnostní podmínky, ale i vandalové. Obnova samozřejmě nebývá nejjednodušší. Chůze je přirozeným pohybem a k jejímu provozování nepotřebujeme nic speciálního – říká předseda Klubu českých turistů Slovan Pardubice Jiří Ehrenberger.


 
2013_12_02
obdržel Petr Dračínský na slavnostním Galavečeru ''Oceňování dobrovolníků 2013'' Děkovný list a plastiku se srdcem na dlani za dobrovolnou práci v klubu KČT Slovan Pardubice na základě nominace v kategorii "dobrovolník". Galavečer se konal pod záštitou a za účasti senátorky Miluše Horské a radního Pardubického kraje Pavla Šotoly. Fotogalerie a videa ke stažení. Stránky KONEPu.


 
2013_11_15
navždy odešel další z ''Otců zakladatelů'' výstupů na Králický Sněžník Vladimír Borůvka. Smuteční oznámení.


 
2013_11_10
náš člen Ondřej Valášek se zúčastnil 31. ročníku klasického maratónu (autentic course) v Řecku z Marathonu do Athen, mapka. Z celkového počtu 8.480 účastníků z celého světa se umístil na 1.539-tém místě s vynikajícím časem 3:52:22 hod. První gratulantka v cíli byla roční dcera Veronika.


 
2013_03_26
začala výstava věnovaná kultovní hoře KČT Slovanu Pardubice, Králickému Sněžníku. Slovan Pardubice pořádá od roku 1958 každoroční zakončení turistické sezóny právě na této hoře. Plakát výstavy. Vystavené fotografie zachytily stav přírody z šedesátých let 20. století v porovnání s fotografiemi z roku 2010. Zde jsou fotografie panelů z výstavy. Povolení k publikaci na našich stránkách.

Výstava byla pořádána v přízemí budovy Krajského úřadu Pardubice, v sále Jana Kašpara, byla pod patronací Agentury ochrany přírody a Pardubického kraje s názvem ''Historie a současnost Králického Sněžníku''. Výstava trvala do 19.4.2013.


 
2012_10_14
se našim vedoucím VHT, Ondřejovi & Kristině Valáškovým, narodila dcera Veronika. Je to další "turistický přírůstek" do našeho oddílu, kdy oba rodiče jsou zároveň členy Slovanu Pce.


 
2011_11_27
Slovan Pardubice vyhrál soutěž "Túra VHT roku 2011" vyhlášenou ÚV KČT:
do soutěže jsme zaslali zpracovaný dokument s obrázky z túry v Jižních Tyrolích na horu Suldenspitze 3.376 m. Po několika doplněních byl náš návrh na zasedání sekce VHT dne 18.1.2012 definitivně schválen jako vítězný.

Poté na republikové konferenci v Pardubicích obdržel předseda klubu Jiří Ehrenberger z rukou předsedy KČT PhDr. Jana Stráského diplom "Túra VHT roku 2011". Zveřejnění výsledku soutěže a její vyhodnocení bylo uvedeno v časopise TURISTA. Tato cena byla udělena našemu klubu poprvé! Souhrn dokumentů.