PRAVIDLA SOUTĚŽE PCA
"Přebor České Republiky v Cykloturistické Aktivitě" - strana 1

Strana 1 | Strana 2

Celý dokument ke stažení zde : PCA pravidla 2016.pdf

Pravidla přeboru v cykloturistické aktivitě schválená na aktivu sekce cykloturistiky (SCT) ÚV KČT (Klub českých turistů) dne 19.6.2015 s platností od 1.1.2016.
Zájemci o účast v soutěži musí přesně dodržet předkládaná pravidla! Neučiní-li tak, nebudou v daném roce zařazeni do vyhodnocení.

1. Základní ustanovení

 1. PCA vyhlašuje SCT ÚV KČT jako veřejnou soutěž pro všechny zájemce o jízdu na kole bez ohledu na to, zda jsou členy KČT či jiných organizací nebo i neorganizováni.
 2. PCA je celoroční soutěží, probíhající v termínu od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Započítávají se všechny kilometry absolvované na oddílových akcích v rámci všech forem jízdy na kole minimálně dvoučlennou skupinou cyklistů. Výjimku tvoří veřejně přístupné akce (např. akce pořádané odbory KČT), kde je možná i účast jednotlivce. Nezapočítávají se kilometry absolvované na tréninkových jízdách, cestách do zaměstnání a akcích podobného charakteru.
 3. Pro členy KČT je výsledková listina PCA dokladem pro zisk "Výkonnostního odznaku cykloturistiky" (VOCT).

2. Kategorie a minimální jednorázová kilometráž

 1. mladší žákyně a žáci do 10 let 15 km
  starší žákyně a žáci od 11 do 14 let 20 km
  dorostenky a dorostenci od 15 do 18 let 30 km
  ženy a muži od 19 do 50 let 40 km
  seniorky a senioři od 51 let 30 km
  oddíly součet kilometráže všech členů oddílu
 2. Každý účastník je po celý rok hodnocen v jedné kategorii. Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie je pouze rok narozeni.
 3. Pro vedoucího minimálně tříčlenné skupiny mládeže do 18 let platí kilometráž kategorie, kterou vede. Na každou započatou desítku mládeže ve skupině může být hodnocen pouze jeden vedoucí.

3. Evidence PCA

 1. Evidenci účasti a ujetých kilometrů na akcích si provádí každý oddíl dle svých zvyklostí na základě hlášenek z akcí, diplomů, výsledkových listin nebo potvrzení od pořadatele. Při počtu ujetých kilometrů nad 5000km/osobu/rok včetně je soutěžící povinen tyto hodnověrně doložit (diplom, účastnický list, výsledková listina, ...) prostřednictvím odpovědné osoby oddílu - předsedy.
 2. Za každý oddíl mohou v PCA startovat i hosté (viz tabulku), kteří se zúčastňují pravidelně jeho akcí. V daném roce však může každá fyzická osoba soutěžit pouze za jeden oddíl.

4. Vyhodnocení PCA

 1. Po skončení své cyklosezóny zpracuje oddíl abecední seznam všech účastníků na PC (u oddílů do pěti členů včetně hostů stačí zpracovat na psacím stroji při dodržení následující formy) a v prostředí EXCEL (formát .xls) vytvoří následující tabulku (nutno dodržet počet a pořadí sloupců, položky v nich včetně pořadí příjmení a jméno!):

Příjmení a jméno (současně platné) Titul Narozen Počet km Změna (původně) Oddíl, název, adresa (platné v současnosti) Pohlaví
Břuska Jan Dr.Ing. 1953 2250   KČT TJ Frenštát p. R. m
Nováková Eliška   1973 1450 Buková KČT Ještěrky,
Pardubice
ž
Mužík Jaroslav   1936 2175 Slovan Tušimice Lokomotiva
Vysoké Mýto
m
Havelková Eva MUDr. 1982 1053 KČT Vrbí KČT Jeseník n. O., host ž