TURISTICKÉ ODZNAKY A JINÉ AKTIVITY V TURISTICE - strana 1

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3

Každý turista může plnit libovolný počet turistických aktivit. Existují dvě linie: "základní turistika" a "výkonnostní turistika". Je možné konstatovat, že od nejjednoduššího ocenění, tj. získání Základního odznaku Turista, přes Českomoravského turistu, výkonnostní odznaky přesunových prostředků, může turista získat až čestný titul Mistr turistiky, který dokladuje dlouholetou a systematickou aktivní činnost v turistice. Je třeba mít na paměti, že žadatel o různé záznamníky musí k ceně záznamníku připočítat poštovné. Při žádosti o udělení odznaku, či jiného ocenění je potřebné přiložit poštovní známky na vrácení zásilky."ZÁKLADNÍ TURISTIKA"

Stačí si pořídit potřebné druhy záznamníků a vše si zapisovat a nechávat potvrdit dle požadavků, které jsou v záznamnících uvedeny.

Základní odznak Turista (ZOT)
Účelem ZOT je ohodnocení těch turistů, kteří se na úseku základní turistiky zúčastňují vycházek či vyjížděk, pořádaných zejména odbory KČT. Pro získání ZOT I. stupně je třeba během kalendářního roku absolvovat minimálně 300 km a to tři roky po sobě. Stejné podmínky platí i pro ZOT II. stupně a ZOT III. stupně. Mohou plnit pouze členové KČT.

Oblastní turistický odznak (OTO)
Plnění OTO dává turistům vhodnou náplň poznávací činnosti v určité oblasti. Úkoly se zapisují do záznamníku vyhlašovatele. Po splnění všech úkolů vyhlašovatel potvrdí do záznamníku ČMT splnění OTO a vydá odznak splněného OTO. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Tematický turistický odznak (TTO)
Obdobné jako u OTO pouze s tím rozdílem, že jej lze plnit pouze v určitém ročním období, nebo předem stanoveném termínu, či daným přesunovým prostředkem, případně zasahuje území více okresů, či má dané téma. Některé TTO nelze použít k plnění ČMT. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Českomoravský turista (ČMT)
Cílem je dokonalé poznání ČR. Je zaměřen především na poznání kulturních, historických a přírodních zajímavostí naší vlasti. Je založen na principu postupného plnění oblastních turistických odznaků (OTO). Pro bronz je třeba splnit čtyři OTO v okolí bydliště /v našem případě z Čech/, pro stříbro navíc dalších osm OTO /4 z Čech + 4 z Moravy/, pro zlato ještě dalších osm OTO /v našem případě 4 z Moravy a tyto OTO: Zlatá Praha, Brněnské kolo, Opavsko a Oderské vrchy, Lužické hory - Ještěd/. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Odznaky Internationaler Volkssportverband (IVV)
Hlavním krédem odznaků IVV je snaha získat širokou veřejnost pro aktivní pohyb a radost z činnosti při upevňování zdraví. Zaznamenávají se i všechny Městské trasy IVV a Kruhové trasy IVV. Odměnou je razítko IVV do zvláštního záznamníku. Lze plnit po linii počtu akcí či kilometráže. Platí i pro zahraniční akce. Odměnou jsou pěkné diplomy, odznaky a nášivky již od 10 akcí či 250 km. Základní stupeň mohou plnit členové i nečlenové KČT. Ostatní stupně pouze členové KČT.

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3