Všichni vedoucí výletů s turistickou kvalifikací

Vedoucí výletu je funkcionářem s turistickou kvalifikací (vysvětlivky pojmů) potvrzenou v členském průkazu KČT. Platnost kvalifikace je po složení zkoušek trvalá. Rozsah požadavků teoretických znalostí a praktických dovedností pro získání příslušné kvalifikace je dán osnovami pro každý druh turistiky, viz. Osnovy a kvalifikace ve VHT.

Při provozování VHT existuje ještě kategorie absolventa Výcvickového minima VHT, která však není kvalifikací. Je však podmínkou pro přijetí ke zkouškám na získání kvalifikace Vedoucího VHT. Účastník kurzu Výcvickového minima VHT je pouze oprávněn se zúčastnit akcí vysokohorského charakteru, tj.:
  • túr v neledovcovém vysokohorském terénu v letním období
  • túr na zajištěných cestách (via ferraty neboli klettersteigy)
  • jestliže absolvoval v rámci Výcvickového minima i zimní výcvik, tak i túr ve vysokohorském terénu v zimním období.
Kvalifikovaný vedoucí svou činnost vykonává jako člen KČT dobrovolně, bez dalšího smluvního vztahu k organizaci. Má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů. Vystupuje přitom jménem organizace, která je pořadatelem akce a které je členem. Při výkonu své funkce je z právního hlediska v občanskoprávním postavení. Z titulu získané turistické kvalifikace v KČT se na něho automaticky vztahuje "Pojištění odpovědnosti za vznik škody" při výkonu vedoucího turistické akce uveřejněné v kalendáři akcí odboru KČT.
Výkonnostní omezení pro využití nejuniverzálnější turistické kvalifikace, tj. vedoucího turistiky. Vedoucí turistiky (VT) je oprávněn připravovat a vést akce na úrovni základní turistiky v oblasti pěší, vysokohorské, lyžařské a cykloturistiky.
  • VHT: pohyb v horském terénu pouze po značených cestách chodeckého charakteru. Chodeckým terénem se rozumí i tzv. zajištěný chodník tj. chodník v horském terénu, po kterém vede značená turistická cesta, na níž jsou v exponovaných místech pro bezpečnost pohybu nainstalovány umělé pomůcky.
  • cyklo: neopravňuje k vedení skupiny s počtem nad 10 osob, neopravňuje k vedení akcí výkonnostního charakteru (dálkovéjízdy, jízdy v náročném terénu).
  • lyže: opravňuje pouze k vedení akcí (vyjížďky, výletu, vícedenního pobytu na horách) na lyžích běžeckého typu na území celé ČR, v zahraničí pak maximálně do výšky 1500 m n. m. (s výjimkou upravených běžeckých stop, kde je možno vést akce i ve vyšších nadmořských výškách).

Všichni vedoucí, cvičitelé a lektoři našeho klubu
KČT Slovan Pardubice
(zobraz jména těchto vedoucích s fotografiemi)
 

 
 PT vedoucí: 
 
Vedoucí pěší turistiky (PT) 
 
Baňasová Lenka
Bureš Dobroslav
Bureš Jiří
Ehrenberger Jiří, ml.
Ehrenberger Jiří, st.
Halda Miroslav
Chládek Lubomír
Chválová Jana
Kajzrlík Miloš
Kohoutek Ondřej
Koropecká Helena
Koropecký Igor
Kraus Jiří
Krausová Jitka
Slezáková Hana
Stříž Ivo
Šebesta David
Valášek Ondřej
Vlková Jarmila
 
 
 VHT vedoucí: 
 
Vedoucí vysokohorské turistiky (VHT) 
 
Horák Radek
Moravcová Jana
Nikl Petr
Niklová Andrea
Odvody Josef
Valášková Kristína
Záleská Magda
 
 
 CT vedoucí: 
 
Vedoucí cykloturistiky (CT) 
 
Baňasová Lenka
Bureš Jiří
Ehrenberger Jiří, st.
Halda Miroslav
Chládek Lubomír
Chválová Jana
Kohoutek Ondřej
Stříž Ivo
Valášek Ondřej
 
 VT vedoucí: 
 
Vedoucí turistiky (VT) 
 
Ďatko Luboš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VZ značkař: 
 
Vedoucí značkař 
 
Ďatko Luboš
Pátek Daniel
 
 ZZ značkař: 
 
Zaučený značkař 
 
Gabriel Radek
 cvičitelé a lektoři:  
 
 Cvičitel pěší turistiky (PT) - kód 12
 
Dračínský Petr
Kotyk Aleš
Kotyková Věra
Vytřas Karel
 
 
 Lektor pěší turistiky (PT) - kód 13
 
Kotyk Josef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cvičitelé, lektoři a vůdci:  
 
 Cvičitel vysokohorské turistiky (VHT)
 
Dračínský Petr
Stříž Ivo
Svoboda Josef
 
 
 Vůdce vysokoh. turist. (VHT) - kód 24
Ehrenberger Jiří, st.
Valášek Ondřej
 
 
 cvičitelé a lektoři:  
 
 Cvičitel cykloturistiky (CT) - kód 62
 
Ehrenberger Jiří, ml.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cvičitelé a lektoři:  
 
 Cvičitel speleoturistiky (SPT) - kód 32
 
Vytřas Karel
 
 
 Cvičitel mototuristiky (MT) - kód 72
 
Chválová Jana
 
 
 Lektor mototuristiky (MT) - kód 73
 
Chvála Jiří
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(zobraz jména těchto vedoucích s fotografiemi)