Profil člena klubu:   Jiří Ehrenberger, st.
    S tituly: Ing. Jiří Ehrenberger
  Telefon a mobil  
  zaměstnání:
  privát:    -
  T-mobile: +420 737 307 908
  E-mail  
  zaměstnání:
  privát: ehrenberger_pa@volny.cz
  Poštovní adresa  
  privát: Bartoňova 837
530 12 Pardubice
   
Narozen:       Fotogalerie:
    V klubu: od roku 1979

Funkce:   předseda klubu (člen výboru klubu)
 
Kvalifikace:   vedoucí pěší turistiky (PT)
vůdce vysokohorské turistiky (VHT)
vedoucí cykloturistiky (CT)
 
Vyznamenání:   Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu)
 
Ocenění:      -
 
Poznámka:   Bez Jirky to nejde! Ivo.
 

Tučně vyznačené popisky kontaktů jsou preferovány. Děkuji.