Držitelé Výkonnostních odznaků cykloturistiky (VO CT)
v KČT SLOVAN PARDUBICE

Bronzový VO CT Stříbrný VO CT
Dračinská Bohumila Dračinský Petr Ing.
Ehrenberger Jiří ml. Ehrenberger Jiří Ing.
Ehrenbergerová Dagmar
Jozífová Olga
Klejchová Anna

Výkonnostní odznaky mohou od 1. 1. 1993 plnit pouze členové KČT především na organizovaných akcích jako jsou např. cyklojízdy. Výkony musí být dokladovatelné a ověřitelné.
Pro členy KČT je výsledková listina PCA (Přebor České Republiky v Cykloturistické Aktivitě – viz kliknutím v levém sloupci dole na složku „Statistické soutěže“, podsložku „PCA – výsledky rok“) dokladem pro zisk VOCT. Evidenci účasti a ujetých kilometrů na akcích si provádí každý oddíl dle svých zvyklostí na základě hlášenek z akcí, diplomů, výsledkových listin nebo potvrzení od pořadatele (u nás eviduje metodik Mirek Halda).

Účelem VO je ocenit a ohodnotit výkonnost turistů v jednotlivých přesunových prostředcích.
VO CT má čtyři stupně - plní se postupně a lze ho udělit po ujetí:
Bronzový 3 000 km
Stříbrný 9 000 km
Zlatý 18 000 km
Diamantový 36 000 km
(Požadované km jsou dány poslední aktualizací pravidel PCA.)

Minimální délky tras:
Žactvo do 14 let 20 km
Dorost od 15 do 18 let 30 km
Dospělí od 19 do 50 let 40 km
Senioři od 51 let 30 km

Podrobné informace a charakteristiku všech výkonnostních odznaků získáte kliknutím v levém sloupci dole na složku „Turistické odznaky“, podsložku „Propozice KČT ke všem odznakům“ ve které nalistujete kapitolu „Výkonnostní turistika propozice“ na str. 19 - 23.