TURISTICKÉ ODZNAKY A JINÉ AKTIVITY V TURISTICE - strana 3

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3

- pěší turistiky: při plnění VO PT na DP a DEP se zapisují jen trasy 30 km a delší (senioři a mládež od 20 km), bronzový stupeň se získá při dosažení 1000 km, stříbrný dalších 4000 km, zlatý dalších 5000 km, diamantový dalších 10000 km,
- cyklo turistiky: zapisují se jen trasy 40 km a delší (senioři a mládež 30 km), bronzový stupeň se získá při dosažení 3000 km, stříbrný dalších 6000 km, zlatý dalších 9000 km, diamantový dalších 18000 km,
- lyžařské turistiky: bronzový stupeň se získá při dosažení 400 km, stříbrný dalších 1000 km, zlatý dalších 1500 km, diamantový dalších 3000 km. Od stříbrného stupně je podmínkou i účast na lyžařských přejezdech.
- vysokohorské turistiky: bronzový, stříbrný a zlatý stupeň mají svá specifika (celodenní akce,výstupy na vrcholy a přechody pohoří),
- vodní turistiky: bronzový stupeň 2500 bodů, stříbrný dalších 10000 b., zlatý dalších 20000 b. a diamantový stupeň dalších 32500 b. Body se přidělují mimo jiné dle obtížnosti toku, ujetý úsek a první sjetí řeky.
- zimního táboření: bronzový, stříbrný a zlatý stupeň mají svá specifika,
- turistiky mládeže: bronzový, stříbrný a zlatý stupeň mají svá specifika.


RŮZNÉ

Nejvýkonnější turista oblasti (NTO)
Zapisují se výsledky v bodech na všech turistických akcích odboru, nebo akcích z kalendářů KČT. Počítají se km pěší, na lyžích, lodi na pádlo (1 bod = 1 km), na kole (1 bod = 3 km) a vysokohorské turistice (1 bod = 30 m stoupání). Doba plnění od 1. 1. do 31. 12. každého roku. Mohou plnit pouze členové KČT v turistické oblasti KČT Pardubický kraj. Výsledky členů za odbor hlásí na oblastní výbor KČT pověřená osoba nejpozději do 10. ledna. Poté je sumarizovaná výsledková listina přhlásivších se odborů KČT distribuována v el. podobě do odborů KČT Pardubický kraj. Na oblastní konferenci KČT je pak k dispozici v tištěné podobě.
Výsledkové listiny NTO za jednotlivé roky si můžete prohlédnout kliknutím na složku "Statistické soutěže" v levém sloupci dole.

Turista III., II., I. stupně
Účelem těchto stupňů Turisty je vhodně propojit základní a výkonnostní turistiku. Tedy k poznávací činnosti přidat tělesnou zdatnost, společně s odborně technickými znalostmi. Plní se postupným získáváním jednotlivých stupňů Českomoravského turisty (ČMT) a minimálně tří druhů výkonnostních odznaků (VO). Mohou plnit pouze členové KČT.

Mistr turistiky (MT)
Jedná se o čestný titul v turistice, který se uděluje vynikajícím aktivním turistům za dosažené výsledky ve výkonnostní turistice. Mohou plnit pouze členové KČT.Dotazy členů KČT zodpoví metodik odboru Mirek Halda.
Dle informace z 20. února 2007 získané od pana Jiřího Caletky, který má v programové radě KČT na starost výkonnostní turistiku, se k této problematice připravuje umístění odkazu na web ústředí. Informace v odkazu nebudou ihned ucelené, protože budou zpracovávány a na web umisťovány postupně. Podařilo se zveřejnění směrnice pro akce IVV a tím i všech odznaků, které v rámci těchto pochodů turisté plní. Nyní se chystá zveřejnění oblastních a tématických odznaků.

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3