KZOZP PŘI KČT SLOVAN PARDUBICE BYL ZALOŽEN V ROCE 2004

Původně 8mi členný KZOZP má k 8. 4. 2010 18 členů. Vstupem získáte značné výhody pro sebe i pro náš turistický klub a zároveň přispějete k plnění programu KČT a zvýšení účinnosti slevového systému EUROBEDS!

Co je to Klub zdraví OZP (KZOZP)?

Je to společný projekt Klubu českých turistů (KČT) a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), který dlouhodobě podporuje:
  a) členy odborů KČT (pojištěnce OZP) v péči o své zdraví zajímavými motivačními nástroji,
  b) odbory KČT při vytváření optimálních podmínek k realizaci pohybových aktivit svých členů.

Pravidla pro vstup do Klubu zdraví OZP.

  0) Odbor KČT musí splňovat podmínku minimálně pěti pojištěnců OZP, aby OZP uznala ustavení KZOZP.
  1) Zájemce musí být členem KČT a zároveň pojištěncem OZP.
  (od r. 2010 se musí stát novým pojištěncem OZP, tj. podat přihlášku do OZP)
Jak postupovat při vstupu do Klubu zdraví OZP při KČT SLOVAN PARDUBICE.

  1) Zájemce o vstup do KZOZP kontaktuje matrikáře Petra Dračínského na mobil č. 732 959 402 nebo E-mailem dracinsky@tiscali.cz, se kterým vyplní a podepíše "formulář Soupis pojištěnců OZP - členů odboru KČT SLOVAN Pce" a formulář přihlášky do zdravotní pojišťovny OZP.
  2) Odbor KČT pošle vyplněné a potvrzené formuláře k registraci na ústředí KČT Ing. Zuzaně Machátové (tel. 251 625 116; 736 754 109).
  3) Ústředí KČT na formuláři potvrdí, že uvedení zájemci jsou členy KČT a předá jej do OZP.

  4) OZP zařadí nové členy KZOZP do své evidence a pošle odboru KČT žlutomodré členské karty EUROBEDS - OZP spolu s prémiovými kupony a poukázkami na startovné.
  5) Odbor KČT vše včetně členské karty předá k užívání novému členu KZOZP.
Výhody z členství v Klubu zdraví.

  1) Každý člen klubu získává žlutomodrou slevovou kartu EUROBEDS - OZP. S kartou může čerpat všechny slevy, které jsou v daném roce připraveny KČT a OZP.
  2) Do r. 2010 každý, kdo se stal členem Klubu zdraví získával slevu na tu část členského příspěvku KČT, která je odváděna na ústředí KČT.
  Od r. 2011 OZP již tuto slevu neposkytuje.
  3) Pravidla přidělování příspěvků odborům KČT a účastníkům KZOZP v r. 2010.

Povinnosti KZOZP KČT SLOVAN PARDUBICE.

  1) Průběžně aktualizovat seznam členské základny KZOZP prostřednictvím formuláře "Soupis pojištěnců OZP - členů odboru KČT SLOVAN Pce". Při odhlašování člena z Klubu zdraví OZP, vystoupení z KČT nebo přechodu k jiné zdravotní pojišťovně se dotyčný člen napíše opět do stejného formuláře s poznámkou -ukončení členství k datu- a zašle se přes ústředí KČT do OZP k vyřazení z registru KZOZP.
  2) Každoročně nejpozději do konce února zaslat přes ústředí KČT do OZP seznam dokladů a vyúčtování čerpání příspěvků KZOZP za uplynulý rok.

Aktuální informace o možnostech čerpání výhod členství v KZOZP získáte na www.ozp.cz.

OZP si vyhrazuje právo v průběhu kalendářního roku změnit účastnické podmínky včetně možnosti čerpání výhod a příspěvků.