TURISTICKÉ ODZNAKY A JINÉ AKTIVITY V TURISTICE - strana 2

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3

Mezinárodní turistický odznak (MTO)
Cílem odznaku je ohodnocení těch turistů, kteří v rámci své turistické aktivity poznávají nejen státy Evropy, ale i jiných kontinentů. Pro MTO III. stupně je třeba navštívit čtyři státy sousedící s ČR, pro MTO II. stupně dalších deset evropských států, pro MTO I. stupně dva státy mimo Evropu. Mohou plnit pouze členové KČT.

Přebor v cykloturistické aktivitě (PCA)
PCA je veřejnou soutěží pro všechny cykloturisty.Započítávají se kilometry absolvované na oddílových akcích v rámci všech forem cykloturistiky, nebo akcích z kalendáře cykloturistiky. Účastník je zařazen do celostátní výsledkové listiny. Kilometry z této výsledkové listiny lze použít k plnění podmínek VO cykloturistiky (VO CT). Doba plnění od 1. 1. do 31. 12. každého roku. Mohou plnit členové i nečlenové KČT. Výsledky členů za odbor hlásí na oblastní výbor KČT pověřená osoba nejpozději do 10. ledna.

Turistický závod (TZ)
Turistický závod vyhlašuje Rada mládeže KČT. Pořadatelem jsou územní orgány RM KČT. Má svůj soutěžní řád a pravidla, která jsou závazná pro všechny organizátory a závodníky."VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA"

Mezinárodní turistická medaile (IML)
Principem plnění odznaků (medailí) této organizace jako např. Evropský turista, nebo Mezinárodní turista je účast na pochodech ve všech zakladatelských zemích IML. Plnění podmínek je odměněno bronzovou, stříbrnou a zlatou medailí. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Vrcholy České republiky
Jedná se o odznak, který motivuje turisty k poznání 50 vrcholů v ČR. Má tři stupně. III. a II. stupeň ve formě diplomu, I. stupeň ve formě odznaku. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Výkonnostní odznaky (VO)
Účelem VO je ocenit a ohodnotit výkonnost turistů v jednotlivých přesunových prostředcích. Jsou vyhlášeny v pěší, lyžařské, vysokohorské, vodní a cykloturistice. Dále také je VO zimní táboření a mládeže. Mají tři stupně. V pěší, lyžařské, vodní a cykloturistice je vyhlášen i diamantový VO. VO mohou plnit pouze členové KČT. Bronzový VO je možné plnit od 12 let věku. Stříbrný, zlatý a diamantový VO, lze plnit po dosažení 15 let. Turista může plnit i několik VO různých přesunových prostředků současně. Podmínky VO se plní především na organizovaných akcích jako jsou DP, DEP, lyžařské přejezdy atd. Pokud se plní na akcích pořádaných odborem KČT, je minimální účast 3 osob. Potvrzování vychází z iniciativy turisty, který plní VO. Za potvrzení se považuje vlastní vandrovní knížka, nebo jednoduchý záznamník, diplom za účast (s uvedením technických údajů) atd. Účast a dosažené hodnoty (km, stoupání, obtížnost atd.) potvrzuje organizátor akce, nebo přítomný cvičitel. Doklady, předložené k žádosti o udělení příslušného VO, musí být evidovány chronologicky za sebou. Splnění VO nahlásí turista svému mateřskému odboru KČT pro vnitřní evidenci.

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3